Partneři

Skrýt popis závodu

Závod vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní je tradiční závod pro světlušky a vlčata (mladší děvčata a kluci do 11 let ve skautských oddílech).

Disciplíny závodu jsou postaveny tak, aby teoretickou i praktickou formou prověřily znalosti a dovednosti, které by měl každý mladý člověk umět, aby byl prospěšný své společnosti. Závod tak přímo navazuje na jeden ze základních myšlenkových pilířů skautského hnutí - celoživotní vzdělávání a snaha o konání správných věcí správným způsobem.

Mimo samotného závodění je jedním z cílů tohoto setkání také společný zážitek s ostatními světluškami a vlčaty z jiných regionů České republiky. Podporuje se tak myšlenka sounáležitosti se všemi lidmi dobré vůle bez rozdílu společenského postavení, původu, rasy či náboženského přesvědčení, která je také pevně zakotvena přímo ve stanovách spolku.

Celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek je postupovým závodem nižších (krajských) kol a účastní se jej celkem 14 dívčích a 14 chlapeckých družstev, která tvoří 4-8 členů. Celkem je tedy akce určena (včetně doprovodu hlídek a pořadatelů) pro zhruba 300 osob.

Skrýt

Velice si vážíme Vašeho zájmu podpořit námi pořádanou celostátní akci. Uvítáme různé formy podpory. Mimo finančních prostředků jsou pro nás velkým přínosem materiální dary - potraviny na akci, materiál pro závod a doprovodný program, odměny pro závodníky. Prosíme o koordinaci Vašich darů s vedoucím akce na emailu pirati@skaut.cz tak, aby Vaše pomoc byla co nejúčelnější.

Všem podporovatelům nabízíme uvedení jména či názvu společnosti na webu závodu spolu s odkazem na firemní / osobní stránky.

Individuálně dle výše poskytnuté podpory jsme potom ochotni umístit reklamu přímo v prostoru startu - cíle závodu. V případě hodnotnějších darů jsme po domluvě ochotni bezplatně zapůjčit areál pro firemní / soukromou akci či technicky (nikoliv finančně) zabezpečit firemní / soukromou výpravu se splutím vybraného úseku řeky (do max. počtu cca 15-20 osob).

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte vedoucího akce:

Jakub Pěnička
pirati@skaut.cz
tel.: 775 233 543

Děkujeme


Děkujeme všem partnerům akce.